Styr på Sundheden åben for alle

2015 var året, hvor projektet Styr på Sundheden blev åbnet for alle skolers deltagelse. Hidtil har det været for 25 skoler, som er blevet fulgt tæt, og som har forpligtet sig til at gøre en særlig indsats inden for aktiv sundhedsundervisning. Men nu kan alle skoler altså tilmelde sig og dermed være med i projektets mange events, kampagner og aktiviteter, der tager afsæt i det brede sundhedsbegreb, hvor emnerne eksempelvis kan være krop, venskab, kost, motion, familie, søvn, glæde, seksualundervisning og forebyggelse. 

Målet med Styr på Sundheden er, at gøre det let for lærere og pædagoger at integrere sundhedsfaglige temaer i den daglige undervisning – og bidrage til at eleverne udvikler handlekompetence og tager ansvar for deres egen og andres sundhed. På mange skoler er det ikke altid fastlagt, hvem der har ansvaret for det obligatoriske og timeløse emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Og det er her, Styr på Sundheden tilbyder skolerne en fast struktur.

Styr på Sundheden skal leve lokalt
Flere af projektets eksisterende skoler er i 2015 overgået fra at være pilotskoler til at være såkaldte modelskoler. Det betyder, at de selv kan forme deres deltagelse i Styr på Sundheden og dermed vælge de elementer af projektet ud, som de mener passer bedst på skolens profil. Det er en del af den forankringsproces, der er i projektet, og som skal få Styr på Sundheden til at leve lokalt, efter projektperioden er overstået.

I det første år, hvor Styr på Sundheden har været åbent for alle, er Glostrup Kommunes fem skoler kommet med, og de oplever nu den strukturerede tilgang til sundhedsundervisning, som projektet giver.
Som et led i arbejdet med at udbyde Styr på Sundheden til alle skoler, har projektet fået et nyt visuelt look. Det kan bl.a. ses på projektets hjemmeside og i den nye folder, som udkom sidst på året.

 Styr på Sundheden fik et opdateret look i 2015 - klik på billedet for at se folder om projektet.

Styr på Sundheden fik et opdateret look i 2015 - klik på billedet for at se folder om projektet.

Styr på Sundheden i tal 2015
I 2015 har lærere fra deltagerskolerne været på kursus i ”Daglig Bevægelse 2” og ”Sundhedspædagogik 2”, som er overbygninger på kurser, de har været på tidligere i forløbet.
Og mere end 5.000 elever fra 25 skoler har deltaget i Styr på Sundhedens strukturerede og aktive sundhedsundervisning.

Det er rigtig godt, at vi bliver holdt op på de ting, der ligger i Styr på Sundhedens kalender, som vi skal udføre henover skoleåret. Sundhedsundervisningen kommer naturligt og med en gensidig forpligtelse. På den måde sker der noget. Vi arbejder fx målrettet med emnerne fra materialet ”Den Røde Tråd”, og det er virkelig en gave i en presset hverdag.
— Ditte Nørskov, skoleleder på Næsbjerg Skole i Varde

Lis Lau, der er afdelingsinspektør på Marie Kruses Skole i Farum, fortæller, hvorfor skolen er med i Styr på Sundheden.