Sundhed sat i system

Styr på Sundheden tilbyder hjælp og inspiration til at skabe kvalificeret, struktureret sundhedsundervisning. Projektet består af en række elementer – fra konkrete undervisningsmaterialer til kurser, og det introducerer elever på alle klassetrin til et bredt og positivt sundhedsbegreb.

I 2016 deltog i alt 27 skoler i Styr på Sundheden, og skolerne fik mulighed for at synliggøre, at netop de havde sat fokus på sundhed, da der blev produceret bannere for projektet, som skolerne kunne hænge op på facaden. En række af projektets skoler benyttede sig således af muligheden for at vise omverdenen, at de har sat sundhedsundervisningen i system.  

Styr på Sundheden er i 2016 blevet evalueret af Oxford Research, bl.a. gennem interview med tovholdere, og i det hele taget har Styr på Sundheden i 2016 været gennem et eftersyn med henblik på at skabe en version 2.0 af projektet. 

Hør, hvordan Styr på Sundheden fik sat gang i diskussionerne om bl.a. rettigheder, værdier og kropsidealer på Lilleåskolen i Langå.