Bevægelse i de boglige fag er sagen

Spejlingsstopdans, matematik stomp, engelsk memory og hopstavning. Kreativiteten er stor, når eleverne skal bevæge sig i de boglige fag, og på størstedelen af de danske skoler er der aktive elever i timerne. Hele 81 procent af skolerne har integreret bevægelse i fx dansk, matematik og sprog. Det viser undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2016”, som Oxford Research har lavet for Dansk Skoleidræt og TrygFonden. 

Et af de tiltag, som understøtter netop bevægelse i de boglige fag, er Dansk Skoleidræt og TrygFondens populære projekt Sæt Skolen i Bevægelse. I 2016 var intet mindre end 3390 klasser på 800 skoler landet over med i Sæt Skolen i Bevægelse. En fremgang på mere end 1000 klasser og 300 skoler i forhold til 2015.
I Sæt Skolen i Bevægelses aktivitetsuger i foråret skulle de deltagende klasser lave aktiv undervisning med inspiration fra kampagnens store øvelsesdatabase, der er udarbejdet med inspiration og sparring fra lærere, der arbejder med bevægelse i boglige fag. 

 

"Tælleforbandelsen" var den brain break fra julekalenderen, der med næsten 5000 visninger var den mest populære øvelse.

Populær julekalender

I december satte Brain Break Julekalenderen atter fut i klasseværelserne overalt i landet. 11.000 eksemplarer af den populære kalender fandt vej ud til skolerne. Kalenderen var en plakat, hvor eleverne hver dag kunne åbne en ny låge i form af en QR-kode. Koden gav direkte adgang til en video med et brain break, som var særligt udvalgt til at kunne bruges på alle klassetrin.

Brain breaks og øvelser er dog ikke kun forbeholdt december. Hver mandag året igennem sender Sæt Skolen i Bevægelse en øvelse ud med nyhedsbrev til alle abonnenter. Øvelserne veksler mellem forskellige fag og klassetrin hver uge. Ugens øvelse er super populær og i 2016 kom der 1090 nye abonnenter på listen.

 

Bevægelse synliggøres

Bevægelse i de boglige fag er et af de tiltag, der skal være med til at sikre 45 minutters daglig bevægelse for alle elever. En bevægelse, som undersøgelser viser, at eleverne selv synes rigtig godt om som adspredelse i en mere varieret skoledags ånd.

I 2016 gjorde flere undersøgelser opmærksom på, at der var forskel på hvad elever og lærere opfattede som bevægelse. For at sætte fokus på debatten, og hjælpe skolerne med afstemningen af, hvad der er bevægelse, udsendte Sæt Skolen i Bevægelse en plakat, hvor elever og lærere helt konkret kunne begynde i fællesskab at holde øje med og notere, når der var bevægelse på skemaet. Plakaten lagde op til, at der også sagtens kunne indgå bevægelse i de små fag samt i understøttende undervisning.