Aktive pauser for alle årgange

De "tre søskende" i Dansk Skoleidræts projekter omkring aktive pauser har i 2016 haft stor fokus på at vise hele "familien" frem -  Legepatruljen, hvor mellemtrinselever aktiverer de små, GameBoosters, hvor udskolingseleverne sætter action i mellemtrinselevernes pauser, og sidst, men ikke mindst, Kickstarter, hvor lærere og pædagoger får de store udskolingselever ud af de lumre klasseværelser.

Det, at sætte alle tre indsatser i spil over for skolerne, har øget opmærksomheden på den bevægelses- og trivsels-fødekæde, der helt naturligt vil komme. Har man elever, der allerede oplever det fede ved at være en del af Legepatruljen, som er udbredt til næsten alle landets kommuner, ligger det lige til højrebenet også at blive en del af GameBoosters, når man kommer på overbygningen. Og der er altid godt gang i kurserne i starten af skoleåret.

Vi har besluttet, at opgaven med at skabe aktive pauser er vigtig for fællesskabet. Vi kan jo mærke effekten. Alle er enige om, at de elever, der kommer fra et godt frikvarter, har langt færre konflikter med sig ind til timerne.
— Signe Bladt Pedersen i artikel i Idræt i Skolen nr. 3, 2016.

2518 elever og 307 voksne fra 240 skoler har i 2016 været på kursus i aktive pauser. Ti af disse skoler er nu også i gang med mere en de en af indsatserne. Det tal vil øges i de kommende år.

Seks nye Kickstarter-skoler
Kickstarter har efter et år med seks pilotskoler fået yderligere opmærksomhed. Der er brug for synlige voksne eller ældre elever i pauserne. Udover pilotskolerne har 6 nye skoler givet lærere og pædagoger tid til at aktivere de unge.