Den åbne skole i fokus med Ny Skole i Bevægelse

Et af de helt store omdrejningspunkter i Dansk Skoleidræts projekt Ny Skole i Bevægelse er skolereformens intentioner om, at landets skoler skal åbne sig mod det omkringliggende samfund. Projektet, som fik debut i 2015, er støttet af Nordea-fonden og står på tre ben: Skoleidrættens Forårsfestival, Bevægelse på Tværs samt en formidlingsdel af de indsamlede erfaringer.

Mange foreninger havde en rolle på forårsfestivalerne, og de præsenterede eleverne for alt fra bueskydning og bowling over BMX og linedance til svømning og atletik. Eller som her på billedet fra forårsfestivalen i Odense for beachvolley.

Skoleidrættens Forårsfestival

Skoleidrættens Forårsfestival bygger direkte på intentionerne i den åbne skole. Her møder lokale skoler og nærliggende foreninger hinanden til en livlig dag fyldt med fysisk aktivitet. 
På den måde får skoler og foreninger sat ansigt på hinanden.

Foreningerne ser det som en måde at præsentere sig over for eleverne, hvilket måske på sigt kan give nye medlemmer. Samtidig får skolerne nogle gode kontakter til foreninger, som vil kunne tages ind i eksempelvis den understøttende undervisning.

Imponerende opbakning over hele landet
Hvor det de fleste steder var foreningerne, der stod bag aktiviteterne i Skoleidrættens Forårsfestival, var der også eksempler på, at det var højskoler, efterskoler eller deltagerskolernes egne ældste elever, som havde ansvaret for den glade dag. Så på den måde er der i projektets første år etableret forskellige modeller for, hvordan en forårsfestival kan løbe af stablen, og hvordan man lokalt kan tænke den åbne skole. Et fælles træk er dog, at det overalt i landet er de lokale kredse af Dansk Skoleidræt, som har en afgørende rolle i planlægningen og udførslen.

Der var festivaler i 12 ud af de 15 kredse i landet, hvilket vidner om en imponerende lokal opbakning til Skoleidrættens Forårsfestival. Opbakning var der også fra de kommuner, hvori festivalerne var placeret. Mange steder blev hal- og banefaciliteter stillet gratis til rådighed til den nye idrætsbegivenhed, ligesom kommunale repræsentanter flere steder spillede en vigtig rolle i planlægningen.

 

Bevægelse på Tværs

Det kommunale engagement er i det hele taget en vigtig del af Ny Skole i Bevægelse. Projektets anden store indsats, Bevægelse på Tværs, er således et direkte tilbud til kommunerne om at blive klædt bedre på til at hjælpe deres skoler med at få integreret mere bevægelse. Det skete i 2015 via fire regionale netværksmøder, hvor kommunale chefer og konsulenter inden for fagområderne skole, kultur & fritid samt sundhed var inviteret til at få ny inspiration på området samt ikke mindst at netværke, vidensdele og høre om andre kommuners eksempler på god bevægelse på skolerne. 

Landsdækkende konference var et hit
De regionale netværksmøder blev efterfølgende fulgt op af en landsdækkende konference i Nyborg i september, som samlede de mange gode erfaringer, der er kommet frem i projektet. Konferencen var en vekselvirkning mellem plenumoplæg, netværksseancer og procesarbejde, hvor deltagerne både blev inspireret af andre kommuners ideer, men samtidig også skulle præsentere eget arbejde.

Det tydeliggjorde, at der er mange gode bevægelsesinitiativer i gang ude i kommunerne. Initiativer som blev nedfældet og eksemplificeret i en folder om Bevægelse på Tværs, som alle landets kommuner siden har modtaget og kan lade sig inspirere af.

Hele cyklussen med netværksmøder og konference bliver gentaget i 2016, så kommunerne fortsat kan blive inspireret til at understøtte skolernes arbejde med bevægelse.

 En del af kommunernes mange gode initiativer for at hjælpe skolernes til mere bevægelse blev i slutningen af 2015 samlet i en folder fra Bevægelse på Tværs - klik for at læse denne.

En del af kommunernes mange gode initiativer for at hjælpe skolernes til mere bevægelse blev i slutningen af 2015 samlet i en folder fra Bevægelse på Tværs - klik for at læse denne.

Formidling via videoer og tryksager

Formidlingsmæssigt blev der i 2015 produceret en række videoer i regi af Ny Skole i Bevægelse: 

  • Videoer om tankerne bag den åbne skole, og hvordan Skoleidrættens Forårsfestival harmonerer hermed (se herunder). 
  • Video om prøven i idræt, der forud for denne helt nye prøve i folkeskolen opsummerede og eksemplificerede, hvordan prøven kunne forløbe - til glæde og nyttig vejledning for elever og lærere, som i sagens natur var på uopdyrket land med prøven i 2015. 
  • I slutningen af året udkom Ny Skole i Bevægelse desuden med et temanummer om idrætsfaget. Et temahæfte, som dykker ned i nye begreber i idrætsfaget såsom læringsmålstyret undervisning, inklusion, forenklede Fælles Mål, prøven i idræt og meget mere.

Jo, den åbne skole og de mange andre nye begreber på landets skoler kom i den grad i fokus i 2015 med Ny Skole i Bevægelse.