En succes der forpligter

Skolereformen har givet Dansk Skoleidræt et helt central placering, når det gælder idræt, leg og bevægelse i skolen. Stemmeaftalen om idræt fra 2014 og nogle meget flotte fondsbevillinger fra henholdsvis TrygFonden og Nordea-fonden har givet os stabilitet på kort sigt, og Dansk Skoleidræt er i 2016 i en stabil økonomisk situation. Det betyder, at vi kan rette fokus mod udbredelse og udvikling af organisationens eksisterende aktiviteter. Men midlerne i stemmeaftalen trappes allerede nu ned - og forsvinder helt med udgangen af 2017. 

Hvis vi skal kunne leve op til de forventninger, der følger med den centrale placering, vi har fået, så er det vores højeste ønske at få gjort stemmeaftalens bevilling permanent. Det vil betyde, at vi fortsat vil kunne stå til rådighed med udstrakt hjælp og støtte til alle skoler, på alle klassetrin, gennem hele skoledagen. 

Samarbejde med idrættens andre organisationer
Når det handler om at sikre både udbredelsen og kvaliteten af bevægelse i skolen, vil det ikke mindst ske gennem et fortsat godt samarbejde med idrættens andre organisationer. Vi forventer, at associeringen med DGI vil sætte os i stand til i endnu højere grad at hjælpe skoler og foreninger med at samarbejde og berige eleverne med det, de hver især kan bedst. Sådan kan vi give endnu flere børn og unge lyst til - og mod på - mere idræt, leg og bevægelse i forenings- og fritidslivet. Vi har en forventning om, at vores partnerskab med DIF og DGI i Bevæg dig for Livet vil styrke skoleområdet. Her står et kontinuerligt kompetenceløft af idrætslærerne som noget helt centralt, og det er bl.a. det, som Idrætslærernes Forum skal understøtte - en konference som vi fra og med 2016 opgraderer og afholder hvert eneste år.

Kredsene skal løfte bevægelsen
Et mere internt fokuspunkt er at vise kommunerne den store værdi, som et samarbejde med de lokale kredsforeninger kan give. 
Kredsene skaber idrætsaktiviteter, som er oplevelses- og læringsorienterede - og samtidig inkluderende i deres tilgang til hele klassen som fællesskab omkring de enkelte aktiviteter. Det sætter aktiviteten, glæden og bevægelsen i centrum med læring, sundhed og trivsel som de positive ”sidegevinster”. 

Kredsforeningerne ér den åbne skole. Det er foreninger, som på mange skolers vegne formår at indgå aftale om samarbejde med foreningslivet i kredsens geografiske område. 
Alt dette har kommunerne i høj grad brug for til at understøtte arbejdet med skolereformen. Vi kan blot blive endnu bedre til at formidle de ting, vi kan bidrage med og synliggøre os som en væsentlig samarbejdspartner for kommunerne, fordi vi ”kender skolen og ér i skolen”. 

 Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger spiller en vigtig rolle i organisationens arbejde med få mere bevægelse ind i skolen. På weekendkurset i september 2015 mødtes en lang række repræsentanter fra kredsene til fælles inspirations- og udviklingsdage.

Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger spiller en vigtig rolle i organisationens arbejde med få mere bevægelse ind i skolen. På weekendkurset i september 2015 mødtes en lang række repræsentanter fra kredsene til fælles inspirations- og udviklingsdage.