1737859_DS-infografikker_Idr?tsfaget_sektion-6-1.png

De første elever til prøve i idræt

Da omkring 63.000 elever i sommeren 2015 var til folkeskolens afgangsprøve aflagde knap 15.000 af dem prøven i idræt. De var dermed del af en vaskeægte debut.

De 9. klasses elever, der havde trukket faget, skulle nemlig for første gang nogensinde svede til et praksisprogram, de selv havde sammensat, og efterfølgende forklare teorien bag deres udfoldelser ved det grønne bord. Og dermed kulminerede 10 års undervisning i faget i en officiel prøve. 

Prøven har medført et naturligt fokus på, hvad man skal lære i idræt, frem for hvad man skal lave – til gavn for fagets anseelse. At idræt nu er blevet et prøvefag er en udvikling som ikke mindst idrætslærerne bifalder.

Den nye plads på prøvefagslisten betyder, at idrætsfaget oplever en ny og forbedret status. Det viser en undersøgelse, som Dansk Skoleidræt foretog i slutningen af 2015 blandt godt 500 idrætslærere.

Her svarer mere end seks ud af ti, at de oplever, at idrætsfagets status er øget efter indførslen af prøven i idræt. Kun 8 % mener ikke, at prøven har gjort en forskel.

 Årets temahæfte indeholdt bl.a. et afsnit om prøven i idræt. Klik på billedet for at tilgå hæftet.

Årets temahæfte indeholdt bl.a. et afsnit om prøven i idræt. Klik på billedet for at tilgå hæftet.

Et løft til idrætsfaget
Med prøven fik idrætsfaget i 2015 et løft, og det styrker interessen for fagets forskellige områder og aspekter hos både elever, forældre, lærere og skoleledelse.

Opprioriteringen af faget er positiv, men samtidig er det en ny og uvant arbejdsopgave for både lærere og elever. Derfor har Dansk Skoleidræt da også beskæftiget sig meget med prøven i 2015 – og bl.a. samlet nogle konkrete og praktisk anvendelige indspark til processen med prøven i idræt. Prøven har eksempelvis fået megen plads i årets udgaver af magasinet Idræt i skolen, ligesom den udgjorde en stor del af temahæftet ”Idrætsfaget i bevægelse”, hvor der med emner som læringsmålstyret undervisning, inklusion, forenklede Fælles Mål - og altså prøven i idræt - blev sat spot på de mange nye tiltag i idrætsfaget efter skolereformen.

Video om prøven
Dansk Skoleidræt fik også op til prøven produceret en video, der i hovedtræk viser, hvordan prøven afvikles og hvilke formalia lærere og elever skal være opmærksomme på.

Videoen er produceret som en del af projektet Ny Skole i Bevægelse, som Dansk Skoleidræt arrangerer med støtte fra Nordea-fonden.

Bog om sikkerhed i idræt

Dansk Skoleidræt har med støtte fra TrygFonden udgivet bogen ”Idrætslæreren – arbejdsmiljø og sikkerhed”. Den sætter fokus på de risikobetonede aktiviteter, faget idræt kan indeholde, og som kræver særlig opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige forhold for både elever og lærere.

Bogen kan downloades gratis som e-bog på www.skoleidraet.dk under punktet ”Idrætsfaget”.