Kredsaktiviteter i god gænge

Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger udgør en uundværlig del af organisationens virke. Det er repræsentanterne i kredsene, som sikrer den lokale forankring og kender de lokale skoler. Når en skole eller kommune bliver medlem af Dansk Skoleidræt, er det den lokale kredsforening, de bliver medlem af. Omkring to ud af tre danske skoler er i dag medlem af Dansk Skoleidræt. Enten selvstændigt eller via et kollektivt, kommunalt medlemskab. Der kommer løbende nye skoler og kommuner til, og således får danmarkskortet nye prikker af såvel folkeskoler som privat-, fri- og efterskoler.

Arbejdet i kredsene udføres som hovedregel frivilligt af lærere. Det frivillige arbejde er kommet under pres efter skolereformen og arbejdstidsloven. Sidstnævnte medfører en til tider striks tolkning af lærernes tilstedeværelse på skolen, og det kræver ofte en forstående skoleledelse, når eksempelvis et kredsbestyrelsesmedlem skal have tid til sit frivillige arbejde. Men det lykkedes dog langt hen ad vejen for Dansk Skoleidræts mange ildsjæle at få tid til kredsarbejdet.

Masser af lokale aktiviteter
Som nævnt under afsnittet med ”Den Åbne Skole” så har kredsene flot taget den nye opgave på sig med at arrangere Skoleidrættens Forårsfestival. En opgave som kommer ud over arrangeringen af de mange lokale stævneaktiviteter såsom kvalifikationsstævner til Skole-DM’er. I 2015 deltog intet mindre end 2245 hold i kvalifikationsstævner til Skole DM - og 129 hold har efterfølgende været med ved finalestævnerne. 

Nye muligheder med DGI-associering
Som et resultat af associeringsaftalen med DGI i 2015 har der været afholdt møder mellem Dansk Skoleidræts kredsforeninger og DGI’s landsdelsforeninger med henblik på at afklare, hvor der kan være muligheder for nye samarbejder. Møderne har indtil nu fundet sted i seks kredse, og de resterende ni afvikles i 2016. 

Allerede nu står det klart, at der er oplagte samarbejdsmuligheder omkring eksempelvis kredsenes forårsfestivaler, som DGI kan levere mange af de lokale foreninger til. Og på samme vis vil DGI kunne levere konsulentbistand, som kan støtte op om kredsenes udviklingsarbejde omkring emner såsom økonomi, organisering og rekruttering.

Så selvom frivilligheden har sværere kår end den har haft tidligere, så er der lyspunkter og spændende tider i vente.

 Kreativitet og videreudvikling af skoleidrættens aktiviteter er nøgleordene, når repræsentanter fra Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger mødes hvert år i september på weekendkursus. I 2015 foregik kurset på Jaruplund Højskole i Kreds Sydslesvig.

Kreativitet og videreudvikling af skoleidrættens aktiviteter er nøgleordene, når repræsentanter fra Dansk Skoleidræts 15 kredsforeninger mødes hvert år i september på weekendkursus. I 2015 foregik kurset på Jaruplund Højskole i Kreds Sydslesvig.

 Skoleidrættens Forårsfestival var en af de store nye opgaver, som kredsforeningerne tog til sig i stor stil i 2015.

Skoleidrættens Forårsfestival var en af de store nye opgaver, som kredsforeningerne tog til sig i stor stil i 2015.