Stærk lokal forankring

Intet Dansk Skoleidræt uden kredsforeningerne. De 15 lokale kredse består af en række ihærdige og begejstrede ildsjæle, som yder et stort stykke frivilligt arbejde året rundt.  Det er kredsfolkene, der planlægger, formidler og i mange tilfælde afvikler aktiviteter rundt om på skolerne, og det er i høj grad deres fortjeneste, at Dansk Skoleidræt kan sige, at ”vi kender skolen og er i skolen”. Godt to ud af tre skoler er medlem af Dansk Skoleidræt via en selvstændig eller kollektiv aftale, og det tal har været stabilt gennem de senere år.

Kredsenes tilbud spænder fra dans til kampsport, men det er især håndbold-, fodbold-, volley-, basket- og høvdingeboldstævner, der fylder i programmet, og her er deltagerinteressen steget betragteligt i 2016, hvor godt 400 flere hold end året før deltog i kredsstævner, der kvalificerede til DM-deltagelse.
Interessen for arbejdet i kredsene er også stor, og flere kredse oplevede i 2016 at udvide antallet af kredsbestyrelsesmedlemmer. 
Nye muligheder bliver også taget imod med stort engagement i kredsene. Således var der en lokal kreds involveret ved samtlige udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival i 2016, og i mange tilfælde fungerede et kredsmedlem som festivalchef, der planlagde og afviklede den lokale festival. Et enormt stykke arbejde, som kulminerede 44 steder i Danmark i løbet af foråret.

 En engageret ildsjæl i aktion. Lars Krogh er både træner for skolehåndboldholdet fra Nordstjerneskolen i Helsinge og formand for Dansk Skoleidræts Kreds Nordsjælland.

En engageret ildsjæl i aktion. Lars Krogh er både træner for skolehåndboldholdet fra Nordstjerneskolen i Helsinge og formand for Dansk Skoleidræts Kreds Nordsjælland.