årsberetning 2017


SCROLL DOWN

årsberetning 2017


2335536_Infografikker 2018_Danmarkskort_EDIT.jpg

På Skolelederforeningens Årsmøde 2017 besøgte H.K.H. Kronprinsesse Mary Dansk Skoleidræts stand, hvor hun hørte om, hvordan organisationen arbejder med at skabe trivsel på skoler i hele landet gennem idræt, leg og bevægelse.

Fuld fart på 2017


Mere end halvdelen af alle danske skoler fik i 2017 et kompetenceløft inden for bevægelse fra Dansk Skoleidræt. Over 22.000 elever deltog i Skoleidrættens Forårsfestival, som Dansk Skoleidræts lokale kredse arrangerede hele 68 steder i landet, og konsulenter fra størstedelen af landets kommuner hentede ny viden og inspiration til arbejdet med at understøtte skolernes arbejde for mere bevægelse i skoledagen ved årets netværksmøder og konference i Bevægelse på Tværs.

Blot tre af Dansk Skoleidræts mange initiativer, som i 2017 førte til mere idræt, leg og bevægelse på de danske skoler overalt i landet. 

500.000 medlemmer
Bevægelse styrker elevernes trivsel, sundhed og læring, og gode vaner grundlægges i barndommen. Dansk Skoleidræt har aktiviteter for alle børn. Også de børn, der af den ene eller anden grund ikke kommer i idrætsforeningerne. Organisationens aktiviteter realiseres ikke mindst via de 15 lokale kredse, hvor frivillige kræfter hver eneste dag lokalt arbejder for mere idræt i skolen. De kender og er i skolen, og deres erfaringer om praksis kobles, bl.a. i kraft af landssekretariatets dokumentationsarbejde, med den nyeste viden og forskning, hvilket giver Dansk Skoleidræt en unik position i feltet mellem forskning og praksis. 

Dansk Skoleidræt deltog i 2017 på Folkemødet på Bornholm, hvor organisationens politisk valgte repræsentanter var med i forskellige debatter. Elever fra Kongeskærskolen i Allinge viste desuden motorik-øvelser iført T-shirts fra Skolesport og blev på den måde et levende bevis på, at bevægelse giver glæde og begejstring. 

I 2017 blev antallet af medlemmer endnu engang opgjort. Mere end 500.000 danske børn og unge er via deres skole medlem af Dansk Skoleidræt, og godt to ud af tre danske skoler er medlem. I fremtiden skal endnu flere være med. Dansk Skoleidræt vedtog i 2017 en ny strategi, og målet er, at tre ud af fire danske skoler er medlem i 2020. På den måde vil endnu flere elever få en skoledag fuld af idræt, leg og bevægelse.

Som en del af arbejdet med organisationens nye strategi gennemgik Dansk Skoleidræts forretningsudvalg og medarbejdere sammen med en ekstern facilitator i efteråret 2017 en strategi-proces, hvor den overordnede strategi blev omsat til konkrete målsætninger, der kan danne udgangspunkt for fremtidige strategiske handlinger og fokusområder i 2018-2020.

Løfter en vigtig samfundsopgave
Dansk Skoleidræts økonomi hviler primært på private fondes støtte og velvilje. TrygFonden og Nordea-fonden muliggjorde også i 2017, at endnu flere børn fik en skoledag fuld af idræt, leg og bevægelse via indsatserne i henholdsvis projektprogrammerne Sunde Børn Bevæger Skolen og Ny Skole i Bevægelse. Fondenes opbakning til Dansk Skoleidræt er enormt flot og meget værdsat!

Men fondsstøtten kan ikke stå alene, da fondsmidler pr. definition har en udløbsdato, og projekterne, som gavner alle danske børn og unge, risikerer at stoppe. Derfor skærpede Dansk Skoleidræt i 2017 det politiske arbejde.

Politikerne - både i kommunerne og på Christiansborg - skal i endnu højere grad have viden om, hvad Dansk Skoleidræt gør for landets skoler og effekten i forhold til elevernes sundhed, læring og trivsel. Blandt andet med henblik på at højne det offentlige driftstilskud. For kun ved at sikre offentlige midler kan Dansk Skoleidræt også fremadrettet være skolernes primære samarbejdspartner, når det kommer til at sikre mere og bedre bevægelse. Og det er i den grad en vigtig samfundsopgave.

De LOKALE KREDSE


De LOKALE KREDSE


DM i Skolebasket 2017 blev afholdt i Horsens. 8. klasser fra 19 forskellige skoler dystede om titlen.

15 kredse fulde af liv


1.300 skoler med mere end 500.000 elever var i 2017 medlem af Dansk Skoleidræt. Godt to ud af tre danske skoler er meldt ind i en af de 15 lokale kredse, der tilbyder skolerne et bredt udvalg af stævner, turneringer, træf, aktivitetsdage og kursustilbud. For klasser, på tværs af årgange og kommunegrænser. Alt fra brydning og parkour til easybasket og dansekonkurrencer er repræsenteret i kredsenes program, og i 2017 var variationen også stor.

Det var også kredsene, som sørgede for, at de mange udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival blev planlagt og afviklet til glæde for de mere end 22.000 elever, der på festivalerne mødte engagerede trænere og frivillige fra idrætsforeninger og andre lokale aktører.

Positive fællesskaber
Mange kredsaktiviteter tænkes ind i den daglige idrætsundervisning, fx som afslutning på forløb, og de er en oplagt mulighed for at skabe positive fællesskaber og nye relationer mellem eleverne, der også kan møde kammerater fra andre skoler. Ved kredsenes DM’er i skolehåndbold, skolebasket, skoleatletik og de øvrige discipliner dyster landets dygtigste klasser om mesterskabet, og de får en kæmpe fælles oplevelse sammen med klassen.

De 15 kredsforeninger drives af frivillige kræfter - primært idrætslærere - fra et stor udsnit af landets skoler. Det er ildsjæle, der går forrest, og som får Dansk Skoleidræt ud i alle dele af landet. På lærerværelserne, på boldbanen og i idrætshallen. Og det er i høj grad kredsfolkenes fortjeneste, at Dansk Skoleidræt kan sige, at ”vi kender skolen og er i skolen”.

På det årlige udviklingskursus for medlemmer af Dansk Skoleidræts kredse fik deltagerne ny faglig inspiration. I 2017 fandt kurset sted i Aalborg.

På det årlige udviklingskursus for medlemmer af Dansk Skoleidræts kredse fik deltagerne ny faglig inspiration. I 2017 fandt kurset sted i Aalborg.

Det er Dansk Skoleidræts kredse, som arrangerer turneringstilbud i forskellige idrætsgrene. Lige fra de indledende lokale stævner til afviklingen af de store DM'er. Mere end 30.000 elever var med i 2017.

Det er Dansk Skoleidræts kredse, som arrangerer turneringstilbud i forskellige idrætsgrene. Lige fra de indledende lokale stævner til afviklingen af de store DM'er. Mere end 30.000 elever var med i 2017.

En vidensaktør


En vidensaktør


Hvilken effekt har bevægelse på elevernes sundhed, læring og trivsel? Hvor langt er skolerne med arbejdet med at indføre de 45 minutters daglige bevægelse? Dansk Skoleidræt formidler viden til en bred række af interessenter.

Hvilken effekt har bevægelse på elevernes sundhed, læring og trivsel? Hvor langt er skolerne med arbejdet med at indføre de 45 minutters daglige bevægelse? Dansk Skoleidræt formidler viden til en bred række af interessenter.

Dansk Skoleidræt deler viden

At indsamle og formidle viden om børn og bevægelse i skolen er en opgave, som Dansk Skoleidræt i stigende grad løser. Både i form af at udarbejde undersøgelser, deltage i faglige udvalg og ekspertgrupper, men også via formidling og ekspertudtalelser i pressen og interne medier, herunder magasinet Idræt i Skolen, der udkommer på alle skoler, seminarer og kommuner.

Bevægelse i Skoledagen 2017 - klik på billedet for at læse undersøgelsen.

Bevægelse i Skoledagen 2017 - klik på billedet for at læse undersøgelsen.

I 2017 gennemførte Oxford Research undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2017” for Dansk Skoleidræt og TrygFonden som en del af evalueringen af det fælles program ”Sunde Børn Bevæger Skolen”. Undersøgelsen gav bl.a. svar på, hvor langt landets skoler er med at implementere de 45 minutters bevægelse, hvad skolernes mål er med bevægelse, og hvor i skoledagen skolerne placerer bevægelsen.

Alle landets folkeskoler, friskoler, private grundskoler og specialskoler for børn blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og der er modtaget svar fra 508 skoler - svarende til 28 procent af totalpopulationen. Det gav undersøgelsen et godt datagrundlag med en forholdsvis lille usikkerhed.

”Syv ud af ti folkeskoler har indført 45 minutters bevægelse” og ”Bevægelse er populært i de boglige fag” var nogle af de overskrifter, som undersøgelsen førte til i en række aviser og elektroniske medier, og bl.a. Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent blev interviewet i flere medier.

Dokumentationskonsulenten skrev også debatindlæg på baggrund af undersøgelsens resultater om skole-forenings-samarbejde og påpegede potentialet for forbedringer på dette område. Undersøgelsen viste nemlig, at blot 27 procent af skolerne integrerer bevægelse igennem samarbejde med foreninger.

Oplæg og sparringspartner
Dansk Skoleidræts dokumentationskonsulent og projektledere blev også hentet til kommuner og uddannelsesinstitutioner for at formidle ny viden og erfaringer om bevægelse i skolen.

Organisationen var desuden repræsenteret i det nystiftede landsdækkende netværk for bevægelses- og idrætspædagogisk forskning på tværs af University Colleges og universiteter. Specialestuderende og praktikanter fra landets universiteter var i årets løb tilknyttet projekter og bidrog med nye tanker og viden.

Dansk Skoleidræts Bjørn Friis Neerfeldt ved et af sine konferenceoplæg i 2017.

Dansk Skoleidræts Bjørn Friis Neerfeldt ved et af sine konferenceoplæg i 2017.

I forbindelse med undervisningsministeriets kampagne ”Udskolingen i bevægelse” medvirkede Dansk Skoleidræts projektledere fra Sæt Skolen i Bevægelse ved flere temadage for at dele viden og erfaringer om at motivere og aktivere netop denne målgruppe i et praktisk-didaktisk perspektiv.  

Fra udlandet blev der også skelet til Dansk Skoleidræts viden og erfaringer, da en delegation fra regionen Nordland i Norge besøgte landssekretariatet. De ønskede at lade sig inspirere af organisationens indsatser, aktiviteter og organisering.

2335536_Infografikker 2018_Trivsel_EDIT.jpg

SKOLEIDRÆT I MEDIERNE


SKOLEIDRÆT I MEDIERNE


Spalteplads og sendetid til aktive elever

Medlem af Dansk Skoleidræts lokale kreds på Fyn, Anne Grethe Sø Nørlev, fortalte til TV 2 Fyn, hvordan man på Aarupskolen skabte en dag fuld af bevægelse og fællesskab ved hjælp af en række forskellige idrætsaktiviteter.

Igennem hele 2017 var Dansk Skoleidræt flot repræsenteret i de danske medier. Med omtaler af begivenheder, reportager og via interview og nyheder blev organisationen synliggjort som en vigtig og kompetent spiller, når det gjaldt bevægelse, i hele landet. Godt 1.800 gange blev Dansk Skoleidræt nævnt i medierne og dertil kommer de mange gange, hvor gode historier om enkeltstående projekter og aktiviteter blev fortalt eller de mange regionale radioindslag, der ikke opgøres via medieovervågning.

Motionsdag i medierne
De lokale kredses stævner og turneringer, Skoleidrættens Forårsfestival og Skolernes Motionsdag var nogle af de begivenheder, der udløste hundredvis af medieomtaler i især lokale og regionale medier. Godt 300 medieomtaler fik dagen, og i alt fra ugeaviser til landsdækkende tv-stationer berettede man om de mange forskellige aktiviteter, som var med til at give elever over hele landet en dag med glæde, bevægelse og fællesskab. "Motionsdag med masser af aktiviteter", "Fra motionsløb til motionsdag", "Motionsdag er meget mere end løb" var nogle af overskrifterne om motionsdagen anno 2017, og de fangede præcis, hvad motionsdagen har udviklet sig til, siden den for 35 år siden blev grundlagt som De Fynske Skolers Motionsløb.

Undersøgelsen ”Bevægelse i Skoledagen 2017” blev omtalt i en række medier - fra fagbladet Folkeskolen til Kristeligt Dagblad, og undersøgelsens resultater gav anledning til en række indslag også i radio og tv. Undersøgelsen, der er omtalt i forrige afsnit, giver et indblik i skolernes bevægelseskultur.

Lagkagediagram.JPG

TV Syd satte i februar spot på Dansk Skoleidræt og bevægelse i skolerne med et længere magasin, der bl.a. præsenterede Ulkebøl Skole. På skolen "hopper de regnestykker" og staver ord ved at løbe fra bogstav til bogstav. I frikvartererne er der aktive elever takket være Legepatruljen og GameBoosters.

Idrætsfaget


Idrætsfaget


Judo var en af de spændende muligheder for at prøve en ny aktivitet, da 250 idrætsundervisere var samlet til Idrætslærernes Forum.

Inspiration til idrætsfaget


Hvordan skaber man mest mulig trivsel for flest mulige elever i idrætstimerne? Hvordan afgør læreren, om eleverne har lært det tilsigtede i idræt? Og hvordan inkluderer man elever med fysiske og psykiske udfordringer i undervisningen?

Gennem året har Dansk Skoleidræts magasin Idræt i Skolen dækket perspektiver på idrætsfaget, og gennem nyheder, baggrundsartikler og interview er der blevet formidlet ny viden og inspiration om faget – ikke bare i magasinet, men også via hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier.

Dansk Skoleidræts lokale kredse spillede i 2017 også en vigtig rolle ift. den daglige idrætsundervisning rundt om på skolerne. På kredsenes mange aktivitetsdage, stævner og turneringer kunne undervisere og elever få ny viden og inspiration til faget, og som en hjælp til underviserne formulerede og formidlede Dansk Skoleidræts faglige udvalg, hvordan turneringerne er velegnede til at arbejde med en række kompetenceområder i idrætsundervisningen.

Debat og høringssvar
Dansk Skoleidræts faglige udvalg arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i grundskolen, og udvalget bidrager fx i debatter.

I 2017 indgav udvalget endvidere to høringssvar vedrørende ændring af reglerne, så færdighed og vidensmål bliver vejledende i stedet for bindende, hvilket udvalget fandt positivt, samt et om ændringen af Bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag, hvor udvalget kommenterede på centrale passager i bekendtgørelsen.
Emner som standpunktskarakterer i idræt, E-sport, badning efter idræt og den præcise fagterminologi i forbindelse med idrætsundervisningen på alle klassetrin var nogle af de ting, som udvalget diskuterede ved Dansk Skoleidræts årlige repræsentantskabsmøde med deltagelse af en række idrætslærere.

I 2017 udviklede Dansk Skoleidræt Kropsbasis-dugen som en hjælp til idrætsfagets indholdsområde ”kropsbasis

Nye materialer til faget
Gennem de senere år har Dansk Skoleidræt udviklet didaktiske redskaber og aktiviteter til Idrætsfagets indholdsområder som en del af materialerne til Skolernes Motionsdag. I 2017 var der fokus på indholdsområdet kropsbasis, der af mange idrætsundervisere opleves som et område, der er vanskeligt at afgrænse i forhold til andre indholdsområder.

Med kropsbasis-dugen blev området konkretiseret via tre didaktiske modeller, som hjælper underviserne i deres planlægning og eleverne til at reflektere over egen praksis og knytte konkrete fagbegreber til. I forlængelse af årets tema om kropsbasis inviterede Dansk Skoleidræt endvidere en række eksterne idrætsudøvere og fagfolk til at komme med inspirerende bud på aktiviteter indenfor kropsbasis, og det blev til små introduktioner til bl.a. ”Svinetræning” og ”Natural Movement”.

Endnu flere idrætsundervisere fik ny viden
Siden 1999 er ambitiøse og nysgerrige idrætsundervisere mødtes til Idrætslærernes Forum. Målet med den to dages konference er at styrke idrætsfagets status og præsentere underviserne for den nyeste viden i praksis og teori indenfor faget. Samtidig giver konferencen mulighed for at opbygge et netværk blandt kolleger fra andre skoler og egne af landet.

I 2017 fik endnu flere mulighed for at være med til Idrætslærernes Forum, der som noget nyt fandt sted både øst og vest for Storebælt. I alt 400 idrætsundervisere mødtes i hhv. Vingsted og Ringsted, hvor de bl.a. prøvede crossgym, capoeira, orienteringsløb, mindfulness, slåslege og roning eller fik ny viden på de teoretiske workshop om bl.a. kropsbasis og inkludering af piger i idrætsundervisningen.
Idrætslærernes Forum foregik som en del af Bevæg dig for livet – Skolen, som er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, DGI og DIF.

Idrætslærernes Forum 2017 tiltrak idrætslærere fra hele landet.

Idrætslærernes Forum 2017 tiltrak idrætslærere fra hele landet.

Sunde Børn Bevæger Skolen


Sunde Børn Bevæger Skolen


Sunde Børn Bevæger Skolen


De seks indsatser i programmet Sunde Børn Bevæger Skolen er en meget markant del af Dansk Skoleidræts tilbud. Det gode samarbejde med TrygFonden om at få flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet begyndte i 2014, og lige siden har det givet landets skoler daglig inspiration til en aktiv skoledag. Både i og udenfor klasseværelset. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen.

Programmet består af:

  • Gåbus, der organiserer aktiv transport til skole
  • Sæt Skolen i Bevægelse, der giver bevægelse i de boglige fag
  • Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter, der sørger for aktive pauser og frikvarterer
  • Styr på Sundheden, der tilbyder aktiv sundhedsundervisning
  • Skolesport, der er et bevægelsestilbud til idrætsusikre elever

I regi af Sunde Børn Bevæger Skolen efteruddannede Dansk Skoleidræt hver anden danske skole i skoleåret 2016/17 - i et eller flere af programmets indsatser.

Indsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen bygger bl.a. på de positive effekter, vi med sikkerhed ved, der er ved idræt, motion og bevægelse. Klik på billedet af uret for at læse en række faktaark, der er blevet udviklet i programmet. De beskriver effekterne af fysisk aktivitet på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Indsatserne i Sunde Børn Bevæger Skolen bygger bl.a. på de positive effekter, vi med sikkerhed ved, der er ved idræt, motion og bevægelse. Klik på billedet af uret for at læse en række faktaark, der er blevet udviklet i programmet. De beskriver effekterne af fysisk aktivitet på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Gåbus jorden rundt-1-1600px.jpg


Jorden rundt med Gåbus
Der er fuld fart på de mange små og store ben, der hver morgen transporterer danske elever til skole i Gåbus. I august 2017 rundede de en milepæl med 40.000 tilbagelagte kilometer, hvilket svarer til en tur rundt om jorden.

De mange kilometer er opnået af såvel chauffører som passagerer siden 2014, hvor Gåbus første gang så dagens lys. Og det stoppede selvfølgelig ikke ved turen rundt om jorden i august – ved udgangen af 2017 var der gået 49.000 km i Gåbus, hvilket svarer til 20.000 tilbagelagte km alene i 2017. Godt gået!

2017 blev også året, hvor Gåbus rundede 52 igangsatte skoler, der hver dag året rundt får børnene ud af bilerne. 


Mange nyheder i Sæt Skolen i Bevægelse
Bevægelse sikrer variation i skoledagen og ro i undervisningen, og måske netop derfor er bevægelse så populært et element i de boglige fag. 75 procent af skolerne har dagligt bevægelsesaktiviteter i fx dansk, matematik og sprogfag. Det viste undersøgelsen ”Bevægelse i skoledagen 2017”, der er udarbejdet af Oxford Research for Dansk Skoleidræt og TrygFonden.

Sæt Skolen i Bevægelse giver alle lærere og pædagoger mulighed for at hente konkrete og gratis idéer til bevægelse i den boglige undervisning. Det sker med en kampagne, der har en række nedslag henover skoleåret, og som 573 skoler var med i skoleåret 2016/17.

Som en del af kampagnen var der i foråret 2017 aktivitetsuger. Her var ”Bevægelsesfabrikken” et helt nyt tiltag - et animeret univers, hvor klasserne skulle lave små film via sjove figurer som en superhelt, en sørøver, en robot eller et monster. Alle skulle de udføre de serier af øvelser, som klasserne sammensættede.

Bevægelsesfabrikken kunne realiseres, da Dansk Skoleidræt modtog støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Få en rundvisning i Bevægelsesfabrikken i videoen her ved siden af.

 

Som noget nyt i Sæt Skolen i Bevægelse bød 2017 også på den første udgave af en serie videoer under navnet ”Lærerens fif”. Det er videoer som tager udgangspunkt i lærerens og pædagogens hverdag, og som giver helt konkrete værktøjer til, hvordan man skaber struktur og bedre bevægelse i undervisningen. Den første video havde emnet ”Fælles klasseværelsessprog”.

Ingen december uden den populære bevægelses-julekalender fra Sæt Skolen i Bevægelse. Intet mindre end 1000 skoler modtog julekalenderen i 2017. Tidligere år har der været brain break-øvelser bag hver låge i kalenderen. I 2017 var der i stedet valgt en sammenhængende og fortløbende julefortælling, som eleverne skulle lytte koncentreret til – og naturligvis være aktive til, når de indlagte bevægelsesøvelser dukkede op undervejs.


Fut i frikvartererne med Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter
Et boost til både puls og trivsel. Frikvarterer med sjove lege og aktiviteter på tværs af klassetrin giver en gevinst for samhørigheden eleverne imellem og en mulighed for at opleve glæden ved idræt og fysisk udfoldelse. Og ikke mindst et smil på læben som giver lyst og motivation til at gå i skole.
En lang række danske skoler har et af Dansk Skoleidræt frikvartersprojekter; Legepatruljen, GameBoosters og Kickstarter, som har fokus på aktive pauser for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

I efteråret 2017 var samlet set 3.470 elever og 400 lærere fra intet mindre end 234 skoler på kursus i et af de tre frikvartersprojekter, hvor de blev klædt på med en masse ny viden til at sætte fut i frikvartererne. Det gjaldt bl.a. lærerne fra Danehofskolen i Nyborg, som du kan møde i videoen herunder.


Skoler nytænker motionsdagen
I 2017 rundede Skolernes Motionsdag 35 års jubilæum. Siden begyndelsen i 1982 har dagen udviklet sig til meget mere end et motionsløb, og Dansk Skoleidræt har gennem de senere år opfordret skolerne, bl.a. via materialer og inspiration, til at nytænke motionsdagen. Den opfordring har mange taget til sig, så dagen bød på et varieret udbud af idrætter i hele landet.

Ved den officielle åbningsevent på Nørre Fælled Skole i København understregede Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev i sin åbningstale på Nørre Fælled Skole, at dagen handler om mere end idræt og røde kinder.
”Noget af det, der er vigtigt ved Skolernes Motionsdag – udover at bevæge sig - er at være en del af et fællesskab. At vise dem, man er sammen med på skolen, at vi hører til her og passer på hinanden”, sagde hun blandt andet.
De 150.000 diplomer, der var trykt til dagen, blev sendt ud til skolerne, der også bestilte T-shirts og brugte årets opvarmningsdans, der blev vist mere end  14.000 gange på YouTube.
I forbindelse med Skolernes Motionsdag udvikler Dansk Skoleidræt hvert år nye materialer til idrætsfaget, og i 2017 fokuserede man på indholdsområdet kropsbasis, der bl.a. blev konkretiseret ved hjælp af det didaktiske værktøj ”Kropsbasis-dugen”, som der blev bestilt godt 600 eksemplarer af  i 2017.


Skolesport
Ikke alle børn har let ved eller lyst til bevæge sig, men i Skolesport er aktiviteterne tilrettelagt, så alle kan være med – også de idrætsusikre elever, der på grund af fx motoriske eller sociale udfordringer umiddelbart har svært ved at deltage. Og det er et tilbud, som mange skoler er glade for. 

I 2017 nåede Skolesport ud på hele 32 nye skoler, så projektet nu findes på 142 skoler, og årets tilvækst kan i høj grad tilskrives, at flere kommuner har valgt at indføre Skolesport på flere af kommunens skoler. Fx er gode samarbejder med bl.a. Sønderborg-, Viborg- og Slagelse Kommune etableret i 2017. Samtidig har Skolesport opbygget et stærkt netværk blandt lærere og pædagoger i hele landet, og i 2017 mødtes 140 deltagere på Skolesports netværkskurser, hvor de delte erfaringer og fik ny viden.


Sundhedskassen fra Styr på Sundheden blev udviklet i 2017. Kassen rummer materialer til aktiv sundhedsundervisning.

Sundhedskassen fra Styr på Sundheden blev udviklet i 2017. Kassen rummer materialer til aktiv sundhedsundervisning.

Styr på Sundheden
For at styrke sundhedsundervisningen på skolerne udviklede Dansk Skoleidræt i 2017 helt nye materialer til Styr på Sundheden. Et projekt, der har fokus på det brede og positive sundhedsbegreb, og som viser, at sundhed er mere end gulerødder, løbeture og løftede pegefingre.

200 skoler modtog en sundhedskasse med forløb og materialer, der satte gang i elevernes refleksioner om ”Leg, bevægelse og motion” og ”Venner og fællesskaber”, og undervisningsformen i Styr på Sundheden er aktiv, så alle kom op af stolene. 

Mange ønskede at vide mere om Styr på Sundheden, bl.a. en flok studerende på læreruddannelsen i Aarhus, som fik et oplæg af den ene af projektlederne bag projektet. 


Sunde Børn Bevæger Skolen hjælper med temauger

Temaugen.dk er et online planlægningsværktøj, der blev udviklet i 2017. Her kan undervisere uploade egne aktiviteter og forløb - eller gøre brug af nogle af de forproducerede af slagsen - til en spændende temauge om sundhed og bevægelse. Se mere i videoen.

Ny Skole i Bevægelse


Ny Skole i Bevægelse


Ny Skole i Bevægelse


I 2017 kulminerede projektet Ny Skole i Bevægelse, der er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden. Siden 2014 har indsatserne under Ny Skole i Bevægelse bidraget til at skabe endnu mere kvalitet i den daglige bevægelse i skolen til gavn for bedre og sundere børneliv.

Ny Skole i Bevægelse har i perioden 2014-2017 blandt andet spillet en rolle for:

  • 45.377 børn og unge, der har deltaget i en af de 126 udgaver af Skoleidrættens Forårsfestival, hvor de blev præsenteret for traditionelle, men i høj grad også nye og alternative idræts- og bevægelsesaktiviteter.
  • 543 foreninger, der har præsenteret deres idrætstilbud ved Skoleidrættens Forårsfestival.
  • 850 kommunale konsulenter og andre med interesse for bevægelse i skoledagen, der har deltaget i Bevægelse på Tværs-konference og netværksmøder, hvor man kunne dele viden og erfaringer om arbejdet med bevægelse i skolen.
  • Tusindvis af fagprofessionelle, der gennem temahæfter, videoer og andre formidlingsindsatser er blevet inspireret og opkvalificeret til arbejdet med bevægelse i skoledagen.

Fra Skagen til Bornholm har Dansk Skoleidræts lokale kredse, kommuner og andre lokale aktører været involveret i Skoleidrættens Forårsfestival, der var en af de største indsatser i Ny Skole i Bevægelse, og i 2017 var hele 22.355 elever med i årets 68 udgaver af festivalen.

Idræt for alle
Som noget nyt deltog også en specialskole i Skoleidrættens Forårsfestival i 2017. Firkløverskolen i Randers er en kommunal folkeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser, ADHD og lignende udviklingsforstyrrelser, og eleverne blev ved festivalen bl.a. præsenteret for parkour, fægtning, brydning og roning.

Netop denne gruppe børn har typisk vanskeligt ved at deltage i almindelige idrætsstævner og i foreningsidrætten. Festivalen var derfor tilrettelagt på netop deres præmisser, og den blev en stor succes med 150 deltagende børn og lokale foreninger, som var med til at vise mulighederne i forskellige idrætter og det lokale foreningsliv.

Firkløverskolen i Randers, der er en skole for børn med særlige behov, deltog i Skoleidrættens Forårsfestival 2017. 

Firkløverskolen i Randers, der er en skole for børn med særlige behov, deltog i Skoleidrættens Forårsfestival 2017. 

Kommuner samlet om bevægelse
En anden vigtig del af Ny Skole i Bevægelse var Bevægelse på Tværs, hvor kommunale konsulenter mødtes ved regionale netværksmøder samt en landsdækkende konference. Her fik de ny viden og inspiration om bevægelse i skoledagen og delte gode erfaringer fra deres arbejde på tværs af fagligheder, forvaltninger og kommunegrænser. I 2017 deltog i alt 152 på de tre regionale netværksmøder og 135 ved den afsluttende konference.

Selvom samarbejdet med Nordea-fonden omkring Ny Skole i Bevægelse formelt sluttede i 2017 lever Skoleidrættens Forårsfestival og Bevægelse på Tværs videre. Koncepterne har vist sig så levedygtige og efterspurgte, at festivalerne mange steder i landet videreføres af lokale kredse, ligesom Bevægelse på Tværs fortsætter i Dansk Skoleidræts regi fremadrettet.

Deltagere fra kommuner i hele landet var samlet ved Bevægelse på Tværs-konferencen 2017, hvor de fik ny inspiration til arbejdet med at understøtte skolernes arbejde med bevægelse.

Deltagere fra kommuner i hele landet var samlet ved Bevægelse på Tværs-konferencen 2017, hvor de fik ny inspiration til arbejdet med at understøtte skolernes arbejde med bevægelse.

Økonomi


Økonomi


Årsresultat

Dansk Skoleidræt er kommet ud med et overskud på 453.184 kr. i 2017 mod et budgetteret overskud på 3.000 kr. Egenkapitalen udgør herefter 3.949.609 kr. Resultatet anses som værende meget tilfredsstillende.

Der budgetteres med underskud i 2018 og 2019, hvorefter egenkapitalen forventes reduceret til samme niveau som for 2016.

2335536_Økonomi 2017 [EDIT_2018-03-15_09_04].jpg

Latteren fik frit løb, og humøret var højt, da de unge gav den gas på Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg. På den årlige belønningsdag  i Sunde Børn Bevæger Skolen blev 250 aktive skoleelever sendt rundt i højskolens terræn. Dagen var den ene af i alt syv belønningsdage rundt omkring i landet i maj 2017, hvor samlet set 2.000 elever fik sig en oplevelse som tak for den store indsats, de lægger hver eneste dag som Gåbus-chauffører, aktive i Legepatruljen eller GameBoosters, eller som junioridrætsledere i Skolesport.

Latteren fik frit løb, og humøret var højt, da de unge gav den gas på Gymnastik- og Idrætshøjskolen Viborg. På den årlige belønningsdag  i Sunde Børn Bevæger Skolen blev 250 aktive skoleelever sendt rundt i højskolens terræn. Dagen var den ene af i alt syv belønningsdage rundt omkring i landet i maj 2017, hvor samlet set 2.000 elever fik sig en oplevelse som tak for den store indsats, de lægger hver eneste dag som Gåbus-chauffører, aktive i Legepatruljen eller GameBoosters, eller som junioridrætsledere i Skolesport.