Skolesport giver mod til bevægelse

Der foregår ikke meget i skolen, som ikke stiller store krav til børnenes motorik. Hvad enten det drejer sig om boglig undervisning, aktiviteter i de praktiske/musiske fag, frikvarteret og det sociale samvær, så kræver det veludviklede kropslige færdigheder hos barnet. Omkring hvert tredje barn har dårlig motorik, når det begynder i skole. Det er alt for mange og et stort problem, fordi børnenes forudsætninger for at lære og trives forringes markant. Derfor er det vigtigt, at man så tidligt som muligt i skolen får sat fokus på, hvordan man kan styrke motorikken hos det enkelte barn. Det fokus har Skolesport - som Dansk Skoleidræt, TrygFonden og DIF står bag - for alvor haft i 2015, hvor der er blevet udviklet et helt nyt materiale med navnet Skolesport MOTORIK.

 

 

 

 

Skolesport MOTORIK

Materialet kan bruges af både lærere og pædagoger i den understøttende undervisning, i bevægelsesbånd eller efter skoletid i SFO til at arbejde med elevernes bevægelsesmønstre og give det enkelte barn mulighed for at udvikle sig på sit eget niveau i et positivt samspil med andre.

Behovet for let tilgængeligt materiale til det motoriske arbejde i skolen er stort. Det ses tydeligt i Skolesport, hvor 53 ud af de 93 eksisterende Skolesport-skoler allerede har været på motorik-kursus i 2015. Derudover er det tilhørende motorik-materiale solgt og udleveret i 360 eksemplarer.

Oplev Arresø Skoles arbejde med Skolesport MOTORIK

På Arresø Skole i Frederiksværk arbejder de målrettet med børnenes motoriske udvikling med udgangspunkt i Skolesport MOTORIK. For skolen har det været en øjenåbner, at de med en relativ lille indsats kan flytte meget hos det enkelte barn.
Læs også reportagen i Idræt i skolen.

Jeg er blevet overrasket over, at der ikke skal mere til for at arbejde kvalificeret med børnenes motorik.
— Tom Jensen, pædagog på Arresø Skole i Frederiksværk

Junioridrætslederuddannelsen som valgfag

Siden 2004 er der blevet uddannet over 1600 junioridrætsledere alene i Skolesport. Junioridrætsledere er unge mennesker i 7.-10. klasse, der uddannes, så de kan stå for at planlægge og afvikle aktiviteter for idrætsusikre børn i Skolesport samt fungere som ungdomstrænere i idrætsforeninger. De kompetencer får de gennem et særlig tilrettelagt forløb, der klæder dem på både gennem teori og erfaringer i praksis.

Revideret undervisningsmateriale
I 2015 blev hele undervisningsmaterialet til den populære junioridrætslederuddannelse revideret, så det i endnu højere grad end tidligere er lige til at tage ned fra hylden og bruge, hvis man som skole ønsker at udbyde junioridrætslederuddannelsen som valgfag for eleverne i udskolingen. Materialet er afkortet, gjort mindre læsetungt og har fået let og overskuelig struktur. Det betyder, at det nemt kan følges fra start til slut - næsten som en kogebog. Undervejs er materialet krydret med gode eksempler og konkrete opgaver, der giver eleverne en god indføring i det idrætspædagogiske arbejde. Materialet er opbygget, så eleverne kan nå at gennemføre uddannelsen på 30 timer som et halvårligt valgfag. Det kan dog også sagtens bruges som 60 timers valgfag, hvilket giver mere tid til den praktiske dimension eller luft til fokus på særlige områder som eksempelvis førstehjælp eller motorik.

Link mellem skole og forening
Netop fordi materialet også lægger op til at arbejde med teorien i praksis, er junioridrætslederuddannelsen og Skolesport også et oplagt link mellem skolen og de lokale idrætsforeningers fritidstilbud. Junioridrætslederne kan komme i praktik ude i idrætsforeningerne, og modsat kan foreningerne også komme med ind i skolen. Her kan de i samarbejde med lærere/pædagoger og junioridrætsledere tilpasse deres idrætsaktiviteter til børnene i Skolesport, så de får en positiv oplevelse med idrætten og oplever succes med at bruge deres krop på en ny og anderledes måde, end de er vant til. 

Ser jeg en, som gemmer sig lidt og helst ikke vil deltage, går jeg hen og puffer lidt til dem og spørger, om de vil være med. Hvis de så siger nej, går jeg ind og hjælper dem. Jeg forsøger at finde ud af, om der er en grund til, at de ikke vil være med. Eller jeg siger, hvad nu hvis du bare er sammen med mig?
— Kirstine Kronborg Thomsen, junioridrætsleder

Mød Kirstine og Cecilie
Mød de to junioridrætsledere Kirstine og Cecilie i reportagen fra Skolesport-eventen i Skive i april 2015. Læs, hvordan de gør en forskel i Skolesport, og hvorfor de har valgt at gøre en indsats. 

Læs reportagen i magasinet Idræt i skolen.