Skolesport i stor fremgang

2016 blev året, hvor Skolesport noterede sig en stærk tilvækst i antallet af nye deltagerskoler. 115 skoler havde ved årets udgang Skolesport, og de 28 kom til i 2016. 

En af årsagerne til fremgangen lyder, at Skolesport kan tilrettelægges med stor fleksibilitet. På mange skoler tager man først Skolesport ind i SFO-regi – og flytter det så måske senere til den understøttende undervisning. På samme vis spiller Skolesport godt ind til den åbne skole, idet skolerne kan vælge at give foreninger eller andre repræsentanter fra fra lokalområdet en rolle.

Skolesport er et af Dansk Skoleidræts ældste projekter, og det er udbredt over hele landet. Tanken om at have et særligt tilbud i skoleregi for de idrætsusikre børn, der måske ikke naturligt finder ned i den lokale idrætsforening, har vundet gehør. 

Nogle af kodeordene for Skolesports virke er inklusion og trivsel – og fra en undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden i 2016 ved man, at 66 % af skolerne svarer, at de primært arbejder med bevægelse for at understøtte elevernes motivation og trivsel. Skolerne bruger bevægelse til at skabe ”en skole eleverne ikke vil hjem fra”. Bevægelse skaber den varierede, motiverende, sjove og gode skoledag, som eleverne ønsker. 

 

Fortsat stort motorikfokus

Skolesport har særligt øje for de idrætsusikre børn, der måske har lidt udfordringer med motorikken, og som derfor ofte trækker sig fra det sociale samvær med andre, når det handler om idrætsaktiviteter eller boldspil i frikvarteret.

Denne gruppe elever har brug for aktiviteter, der er tilpasset, så alle kan være med og opleve ”at lykkes”, så de får mod på mere bevægelse. Og det er lige præcis det, som junioridrætslederne kan mestre, da bl.a. motorikøvelser indgår i uddannelsen.

I 2016 fik Skolesport en ny præsentationsfolder, og heri introduceres bl.a. arbejdet med motorik. 

 

Junioridrætsleder som valgfag

Siden 2004 er der blevet uddannet over 2.200 junioridrætsledere alene i Skolesport. Junioridrætsledere er unge mennesker i 7.-10. klasse, der uddannes, så de kan stå for at planlægge og afvikle aktiviteter for idrætsusikre børn i Skolesport samt fungere som ungdomstrænere i idrætsforeninger. De kompetencer får de gennem et særlig tilrettelagt forløb, der klæder dem på både gennem teori og erfaringer i praksis.

I 2016 blev undervisningsmaterialet til den populære junioridrætslederuddannelse suppleret med en masse ekstramateriale, som er lige til at tage ned fra hylden og bruge, hvis man som skole ønsker at udbyde junioridrætslederuddannelsen som valgfag for eleverne i udskolingen. Materialet er gratis og kan findes til bestilling på www.skolesport.com