Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014 af Statens Institut for Folkesundhed.


Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2014 af Statens Institut for Folkesundhed.

Boost til bedre trivsel

Det kan være tungt at komme igennem en dag, hvor man føler, at man ikke bliver hørt eller set af hverken klassekammerater eller voksne.
Den følelse oplever flere og flere børn i løbet af deres skoletid, og det risikerer at forfølge dem senere i livet. Der er især de 13-15 årige, der føler sig mere ensomme, siger tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som er lavet af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Et fokuspunkt i både Legepatruljens og GameBoosters kurser er netop at tale om, hvordan man spotter de mindre børn, der trænger til en hjælpende hånd for at kunne deltage i aktiviteterne. Og tilbagemeldingerne er ofte, at de større elever har medvirket til en bedre trivsel. Både for de små, som de aktiverer, men også for trivslen på tværs af klassetrin. 

På kurserne diskuteres legene løbende. Er de for alle, er de for svære, er der noget der skal justeres på reglerne, og hvordan får man dem med, der trækker sig og sidder på sidelinjen. Alt sammen for at kunne være med til at forebygge både ensomhed og mobning.

Jeg oplever tit, at de børn, der ikke trives eller har så mange venner, får en anden rolle med den anerkendelse og det ansvar, som følger med, når man er GameBooster eller står for Legepatruljen.
— Anne Vedsted Drejer, tovholderlærer 4Kløverskolen.

David Kjærside fortæller i videoen, hvad det betyder for ham at være GameBooster.

Læs artikel om kurserne i Legepatruljen og GameBoosters.

 

 

 En evaluering viser, at de voksnes engagement og deltagelse er af afgørende betydning - i hvert fald mens Kickstarter-kulturen bygges op. Eleverne forventer faktisk, at de voksne er med i aktiviteterne.

En evaluering viser, at de voksnes engagement og deltagelse er af afgørende betydning - i hvert fald mens Kickstarter-kulturen bygges op. Eleverne forventer faktisk, at de voksne er med i aktiviteterne.

Kickstarter godt fra start

2015 blev året, hvor Dansk Skoleidræts nyeste indsats, Kickstarter blev testet igennem og sat i søen. Kickstarter er sat i gang ud fra en overbevisning om, at de ældste elever har det samme behov som de små for at få mere bevægelse ind i skoledagen.

Udskolingselever er markant mindre fysisk aktive i frikvartererne end skolens øvrige elever. Det vil Dansk Skoleidræt sammen med TrygFonden og DGI gerne lave om på. I Kickstarter inspireres lærere og pædagoger til at igangsætte aktiviteter for skolens ældste elever. Aktiviteter, der er målrettet udskolingseleverne, og som kun er for dem og lette at sætte i gang. I 2016 bliver de første rigtige Kickstarter-kurser blive udbudt.

Hos os er det ikke kun et pilotprojekt. Vi har tænkt os at fortsætte. At vi har fået så mange store elever i gang, giver os et kick til at arbejde videre.
— Maria Panduro, idrætslærer og pædagog på Højmeskolen

De seks Kickstarter pilotskoler er: 
Tornhøjskolen, Aalborg
Hunderupskolen, Odense
Højmeskolen, Odense
Gentofte Skole, Gentofte
Hellerup Skole, Hellerup
Maglegårdsskolen, Hellerup