Formanden har ordet

2015 har været et spændende år i Dansk Skoleidræt. 

Jeg glæder mig meget over, at der i 2015 er kommet godt gang i bevægelsen på landets skoler. Skolerne har fået adgang til mere inspiration til en skoledag med gang i. Mange steder med god hjælp fra henholdsvis Dansk Skoleidræt og TrygFondens program Sunde Børn Bevæger Skolen og programmet Ny Skole i Bevægelse, som Dansk Skoleidræt og Nordea-fonden står bag.
Den støtte giver os mulighed for at være en seriøs og endnu bedre medspiller for skolerne i at fremme bevægelse gennem hele skoledagen - både på vej til skole, i de boglige fag, i pauserne, i idrætstimerne og efter skoletid.

Spændende nye tal
En undersøgelse foretaget af Dansk Skoleidræt i november 2015 blandt lidt mere end 1500 lærere og pædagoger viser, at der er kommet godt gang i den daglige bevægelse i skoledagen. 75 % af de adspurgte vurderer, at de lever op til kravet om 45 minutters daglig bevægelse - og de vurderer også, at kvaliteten er højnet. Sidste år på samme tid var tallet kun 49 %. Det er overordentligt positivt, at langt flere skoler nu er kommet godt ud af startblokkene, når det gælder en mere aktiv skoledag. Det er der brug for. I Dansk Skoleidræts undersøgelse giver 63 % af de adspurgte lærere og pædagoger samtidig udtryk for, at de stadig har brug for mere inspiration og vejledning, når det handler om at få bevægelse på skemaet. Vi er altså godt på vej, men Dansk Skoleidræt står fortsat klar til at give den håndsrækning, de behøver.

Idrætsfaget i udvikling
I årets løb har vi sat spot på idrætsfaget. Et fag, der ikke alene giver kropslige færdigheder og idrætsfaglig viden, men også træner eleverne i at samarbejde, reflektere og træffe kvalificerede valg sammen med andre. Senest har vi sat fokus på dette med udgivelsen af temahæftet ”Idrætsfaget i Bevægelse”, der i december blev udsendt til alle landets skoler, kommuner og seminarier.

Samarbejde med DGI
Der er et stort potentiale i at bygge bedre bro mellem skoler og foreninger. Derfor er vi også glade for, at samarbejdet med de øvrige idrætsorganisationer er blevet styrket i 2015. I særdeleshed i kraft af den gode start vi har fået på associeringsaftalen med DGI. Den betyder, at Dansk Skoleidræt sammen med både DGI og DIF indgår i den fælles vison, ”Bevæg Dig For Livet”, der også er med til at fremme og udvikle idræt og bevægelse i såvel skolen som i fritiden. 

Med tankerne på det forløbne år kan jeg kun glæde mig til det kommende. 


Stor tak til...

Der skal lyde en stor tak til alle Dansk Skoleidræts samarbejdspartnere. I særlig grad tak til TrygFonden og Nordea-fonden, som med deres støtte til Dansk Skoleidræt har muliggjort, at organisationen i 2015 for alvor kunne søsætte de to store projektprogrammer Sunde Børn Bevæger Skolen og Ny Skole i Bevægelse. Programmernes mange indsatser sikrer tilsammen bevægelse i alle skolens arenaer for tusindvis af børn og unge.

Også en stor tak for støtten skal lyde til Kulturministeriet og til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Sidst, men ikke mindst, tak til HKH Prins Joachim som protektor for Dansk Skoleidræt. 


Årsberetning i nyt format

Som læser af Årsberetning 2015 har du nok allerede bemærket, at beretningen ser meget anderledes ud i forhold til det, du kender fra tidligere år. Det klassiske trykte produkt er erstattet med et mere tidssvarende elektronisk, der mere ligner en hjemmeside end et magasin. På den måde har du mulighed for at få et nuanceret billede af året, der er gået i Dansk Skoleidræt.

Med videoer, billeder, informative tegninger, links til brochurer og relevante hjemmesider har vi suppleret teksterne med en række nye elementer. Elementer der giver dig som læser et bedre indblik i årets gang i Dansk Skoleidræts mange indsatser og projekter. Årsberetningen er delt op i afsnit, der beskriver hvordan organisationen har noget på hylderne til alle skolens arenaer og til hele skoledagen. Lige fra eleverne går hjemmefra om morgenen, til de forlader skolen om eftermiddagen - illustreret med nedenstående armbåndsur, som mange måske vil kunne nikke genkendende til fra projektprogrammet Sunde Børn Bevæger Skolen.

God fornøjelse med Årsberetning 2015!

Asgård Skole i Køge har med Sunde Børn Bevæger Skolen stor succes med at integrere bevægelse i hele skoledagen - både i og udenfor klasseværelset. Det kan du se mere om her i videoen.

 


Sunde Børn Bevæger Skolen er en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse, der gennem en aktiv skoledag - illustreret herunder - skal få flere børn og unge til at bevæge sig mere og grundlægge sunde vaner tidligt i livet. 

 Sunde Børn Bevæger Skolen har indsatser til hele skoledagen - både i og uden for klasselokalet. Indsatserne bygger bl. a. på de positive effekter, vi med sikkerhed ved, der er ved idræt, motion og bevægelse. Klik på billedet for at læse en række faktaark, som der er blevet udviklet i 2015. De beskriver effekterne af fysisk aktivitet på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.

Sunde Børn Bevæger Skolen har indsatser til hele skoledagen - både i og uden for klasselokalet. Indsatserne bygger bl. a. på de positive effekter, vi med sikkerhed ved, der er ved idræt, motion og bevægelse. Klik på billedet for at læse en række faktaark, som der er blevet udviklet i 2015. De beskriver effekterne af fysisk aktivitet på den kognitive, motoriske, sociale, mentale og emotionelle udvikling.