Fortsat fokus på idrætsfaget

Dansk Skoleidræt arbejder kontinuerligt på at styrke idrætsfagets status, faglighed og vilkår. Det sker bl.a. ved at indsamle og formidle den nyeste viden om faget via sociale medier, web og gennem magasinet Idræt i Skolen, der i 2016 bl.a. lancerede en artikelserie, der knytter an til indholdsområderne for faget idræt og kan fungere som pensum til prøven. I flere af de lokale kredse ydede man året igennem konsulentbistand til idrætsundervisere med bl.a. sparring i forhold til prøven i idræt, og derudover var kredsenes aktiviteter, som fx turneringer, meget populære på skolerne, hvor man brugte dem som afslutning på bl.a. forløb. 

Attraktive pladser til Idrætslærernes Forum

Der var udsolgt og venteliste til årets udgave af Idrætslærernes Forum, som fandt sted i Vingstedcenteret i oktober. Formålet med Idrætslærernes Forum er at præsentere den nyeste viden i praksis og teori inden for idrætsfaget. 250 idrætsundervisere deltog i en to dages konference, der bød på et alsidigt program med bl.a. stunt, yoga, cricket samt en række teoretiske oplæg om bl.a. idrætsfagets status.

Det var første gang, Idrætslærernes Forum foregik som en del af Bevæg dig for livet – Skolen, som er et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, DGI og DIF. Visionen for Bevæg dig for livet om, at 600.000 flere danskere skal dyrke idræt i 2025 er for Idrætslærernes Forum oversat til et konkret mål om, at 1.000 deltagere skal være med til konferencen inden udgangen af 2018 - og interessen i 2016 vidner om, at dette mål absolut er realistisk at nå. 

 Judo var en af de spændende muligheder for at prøve en ny aktivitet, da 250 idrætsundervisere var samlet til Idrætslærernes Forum.

Judo var en af de spændende muligheder for at prøve en ny aktivitet, da 250 idrætsundervisere var samlet til Idrætslærernes Forum.

Prøve og badning til debat

De første prøver i idræt blev afholdt i 2015, og fra starten blev udtræksdatoen for indholdsområderne kritiseret for at levne for lidt tid til prøveforberedelse. I forbindelse med debatten bidrog Dansk Skoleidræt i juni 2016 med et høringssvar, der bifaldt at rykke datoen til 1. april, og dette blev vedtaget.

Derudover handlede debatten om idrætsfaget i 2016 om, at eleverne ofte undlod at bade efter idræt, og diskussionen udsprang bl.a. af et tema i magasinet Idræt i Skolen, som baserede sig på undersøgelse, der viste, at syv ud af ti lærere i udskolingen oplevede problemer med at få eleverne i bad. Badeproblematikken blev gennem hele 2016 dækket løbende i både landsdækkende, regionale medier og lokale medier, og her deltog bl.a. formanden for Dansk Skoleidræts Faglige Udvalg, Preben Hansen.

Nye værktøjer så dagens lys

I 2016 præsenterede Dansk Skoleidræt boldspilsdugen – et didaktisk værktøj til at variere boldspilsundervisningen og skabe refleksion hos eleverne. Boldspilsdugen er udviklet af Erik Juul i samarbejde med en række specialidrætsforbund. Den hjælper til at opfylde målene for indholdsområdet "Boldbasis og boldspil", og dugen blev blandt andet profileret i forbindelse med Skolernes Motionsdag, der i 2016 havde fokus på boldspil. Desuden afholdt enkelte af Dansk Skoleidræts lokale kredse kurser i at bruge dugen i undervisningen.

Boldspilsdugen blev positivt anmeldt på Danmarks Lærerforenings hjemmeside www.folkeskolen.dk, hvor man skrev: "Boldspilsdugen" er fagligt funderet, præcis og overskuelig og kan varmt anbefales til alle idrætslærere og eleverne – en naturlig måde at forene praksis og teori i idrætsundervisningen på.” Mere end 600 skoler har modtaget et eller flere eksemplarer af boldspilsdugen.
Dansk Skoleidræt lancerede i 2016 endnu et didaktisk værktøj, der bidrager til refleksion og variation i idrætsundervisningen. Aktivitetshjulet er udviklet i samarbejde med idrætsdidaktiker Mads Hougaard fra Syddansk Universitet, og hjulet fungerer som en model til beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter. 

Erik Juul præsenterer Boldspilsdugen - et didaktisk værktøj til at højne kvaliteten i boldspilsundervisningen i idrætfaget.

Aktivitetshjulet kan beskrive, analysere og udvikle aktiviteter - det er udviklet i samarbejde med idrætsdidaktiker Mads Hougaard.