Årsresultat

Dansk Skoleidræt er kommet ud med overskud på 270.062 kr. i 2015 mod et budgetteret overskud på 501.000 kr. Egenkapitalen udgør herefter 2.679.498 kr. Vi anser resultatet for tilfredsstillende.

Organisationen har i de seneste år været i betydelig vækst og har haft en stor tilgang af nye medarbejdere. Det betyder dog også, at for at vi fortsat kan have en robust organisation, skal vi fremadrettet øge vores egenkapital en smule. Det vil der være fokus på i de kommende år.