Årsresultat

Dansk Skoleidræt er kommet ud med overskud på 816.867 kr. i 2016 mod et budgetteret overskud på 283.000 kr. Egenkapitalen udgør herefter 3.496.425 kr. Vi anser resultatet for meget tilfredsstillende.
Dansk Skoleidræt har i de seneste år været i betydelig vækst og har derfor haft stor tilgang af nye medarbejdere. Det betyder, at vi har haft fokus på at øge vores egenkapital og dermed robusthed. Det er vores vurdering, at vi nu er kommet i mål med dette.

2031829_Økonomi_k1.jpg